Právní služby

S ČÍM VÁM UMÍME POMOCI

paragraf

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

Komplexní služby a poradenství související se smluvní dokumentací ohledně prodeje a koupě nemovitostí, směny nemovitostí, převodu družstevních podílů, darování, zřizování věcných břemen a zástavních práv – sepis či revize smluv, advokátní úschova peněz a listin, úřední ověření podpisů, konverze, jednání s příslušnými úřady (katastr nemovitostí, banka).

NÁJEMNÍ PRÁVO

Příprava nájemních a podnájemních smluv na nemovitosti (dům, byt, část budovy) nebo dopravní prostředky; řešení sporů mezi nájemci a pronajímateli.

SOUSEDSKÉ VZTAHY

Právní pomoc při řešení sousedských sporů, určení imise, sepsání výzvy ke zdržení se protiprávního stavu, sepsání žaloby, zastupování před příslušnými úřady a před soudem.

CESTOVÁNÍ

Dovolená nebyla dle Vašich představ? Nebo jste se jí nemohli zúčastnit kvůli mimořádným opatřením vlády souvisejícím s onemocněním COVID-19? Poskytneme Vám právní pomoc při řešení problémů s vouchery, reklamacemi, stížnostmi, stornem zájezdu atd.

OBCHODNÍ PRÁVO

Právní poradenství při zakládání společností, jejich změny či likvidace; převody podílů/akcií, svolání a organizace valných hromad, včetně zápisů z nich, příprava veškerých dokumentů a podkladů pro zápisy do obchodního rejstříku, vyřízení živnostenského oprávnění a provedení zápisů do souvisejících registrů či evidencí.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Právní poradenství ohledně registrace ochranné známky v České republice, Evropské unii nebo s mezinárodní ochranou. Vypracování rešerše, výběr typu a třídy ochranné známky, její ochrana (námitky, návrhy) a vypracování souvisejících licenčních smluv.

POHLEDÁVKY A DLUHY

Právní pomoc při správě a vymáhání pohledávek nebo v případě žádosti o odklad splátek úvěrů (zápůjček, hypoték).

ZVÍŘE A PRÁVO

Konzultace právních aspektů koupě a společného soužití s domácím mazlíčkem před jeho pořízením.

RODINA A PARTNEŘI

Právní poradenství týkající se společné domácnosti, manželství, registrovaného partnerství, rodičovství, osvojení, péče o osobu blízkou, rozvodu či rozchodu a úpravy souvisejících majetkových vztahů a režimu společného jmění manželů.

NÁHRADNÍ MATEŘSTVÍ

Přiblížení procesu náhradního mateřství a jeho postavení v českém právním řádu. Nastínění právních kroků před a po narození dítěte. Pomoc při jednání s úřady (matrika, OSPOD), zdravotnickými zařízeními a soudem.

ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO

Právní poradenství v otázkách zdravotního stavu, poskytování zdravotní péče, úhrady zdravotních služeb zdravotní pojišťovnou a převodu lékařské praxe.

DĚDICKÉ PRÁVO

Právní poradenství ohledně pořízení pro případ smrti (závěť, dědická smlouva, dovětek, prohlášení o vydědění), zřízení náhradnictví, povolání svěřenského nástupce, zřízení svěřenského fondu. Zastupování v řízení o pozůstalosti, a to i v řízení dodatečném.

ZASTUPOVÁNÍ

Zastoupíme vás při jednání s úřady, státními institucemi a orgány státní i veřejné správy. Případně vás na tato jednání připravíme.

SMLOUVY ONLINE

Kvalitní smluvní vzory pro standardní životní situace, úprava smluv na míru, vše bez nutnosti osobního setkání. Kontaktujte nás, domluvíme se.

Advokátky Holubov᧊edová

Rády Vám pomůžeme. Každý pátek od 10:00 do 12:00 hodin nabízíme 10 minutovou konzultaci po telefonu zdarma.

Kontaktujte nás

Mgr. Ivana Holubová

Mgr. Ivana Holubová

ID datové schránky: u5yubft

advokátka ev. č. ČAK: 12215
IČO: 714 68 331
se sídlem Podbabská 995/6
160 00 Praha 6 - Bubeneč

JUDr. Alena Šedová advokátka

JUDr. Alena Šedová

ID datové schránky: emh4h9e

advokátka ev. č. ČAK: 19440
IČO: 683 88 993
se sídlem Ochozská 2504
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

*Informace o ochraně osobních údajů

Kontaktní formulář

KDE SE POTKÁME

Můžete si vybrat z následujících lokalit:

Poličanská 1487
Praha 9 - Újezd nad Lesy
190 16
 

Husinecká 903/10
Praha 3 - Žižkov
130 00

Business Centrum Ocelářská
Ocelářská 1354/35
Praha 9 - Libeň
190 00

Úřad MČ Praha 9 - Běchovice
Českobrodská 3
Praha 9 - Běchovice
190 11

ArchiHUB
Puškinovo náměstí 681/3
Praha 6 - Bubeneč
160 00

Poličanská 1487
Praha 9 - Újezd nad Lesy
190 16 

Husinecká 903/10
Praha 3 - Žižkov
130 00

Business Centrum Ocelářská
Ocelářská 1354/35
Praha 9 - Libeň
190 00

Úřad MČ Praha 9 - Běchovice
Českobrodská 3
Praha 9 - Běchovice
190 11

ArchiHUB
Puškinovo náměstí 681/3
Praha 6 - Bubeneč
160 00

Pokud jste si z výše uvedených lokalit nevybrali, navrhněte nám jiné místo schůzky.

Mgr. Ivana Holubová, advokátka ev. č. ČAK: 12215, IČO: 714 68 331, se sídlem Podbabská 995/6, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
JUDr. Alena Šedová, advokátka ev. č. ČAK: 19440, IČO: 683 88 993, se sídlem Ochozská 2504, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy